บริการรับเหมางานขัดพื้นคอนกรีต ขัดมันคอนกรีตเบิร์นนิช ฟลอร์ โดย นัฐคอน คอปอเรชั่น บจก.


บริษัท นัฐคอน คอปอเรชั่น จำกัด
” ผู้นำด้านพื้นอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต “

บริการรับเหมางานขัดพื้นคอนกรีต รับขัดพื้นปูน รับขัดพื้นคอนกรีต ขัดมันคอนกรีตเบิร์นนิช ฟลอร์

ประวัติและความเป็นมา
           บริษัท นัฐคอน คอปอเรชั่น จำกัด เมื่อปี พ.ศ.2531 คุณอานนท์ ชัยเนตรวรา ได้ก่อตั้งทีมงานขัดพื้น โดยเป็นทีมผู้รับเหมาทั่วไป จนทีมงานมีความชำนาญและเชี่ยวชาญ ในด้านงานพื้นอุตสาหกรรมและมีเครื่องมือที่พร้อม ต่อความต้องการของลูกค้า จนเป็นที่ยอมรับ จึงทำการก่อตั้งเป็นบริษัท นัฐคอน คอปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553 ในเวลาต่อมา ทางบริษัทมีการขยายตัวของงานพื้นอุตสาหกรรมให้หลากหลายมากขึ้น สิ่งที่ทำให้บริษัทขยาย ตัวได้อย่างรวดเร็วนั้น เป็นเพราะบริษัทมีบุคลากรที่มี ความสามารถในการทำงานได้เป็นอย่างดีและจากผลงานอันเป็นที่ยอมรับของลูกค้า จนถึงปัจจุบันบริษัทได้พัฒนารูปแบบของงาน โดยมีเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อให้รองรับความต้องการของลูกค้าในด้านงานพื้นอุตสาหกรรม

งานขัดพื้น Burnished Floor

บริษัท นัฐคอน คอปอเรชั่น จำกัด

           รับเหมางานขัดพื้นคอนกรีต รับขัดพื้นปูน รับขัดพื้นคอนกรีต ขัดมันคอนกรีตเบิร์นนิช ฟลอร์ ขัดพื้นคอนกรีตอุตสาหกรรม ขัดพื้นBurnished Floor รับเทพื้นคอนกรีต รับเทคอนกรีต ปาดปูนเลเซอร์สกรีต ปาดหน้าคอนกรีต ขัดพื้นฟลอฮาร์ด Steel trowal ปั๊มคอนกรีตบูม Burnished Floor ปั๊มลาก เช่าปั๊มคอนกรีต บริการตัดร่องคอนกรีต อุดร่องรอยต่อคอนกรีต ปาด Laser Screed ปาด Truss Screed เทปูนโรงงาน บริการงานขัดพื้น บริการงานเทพื้นคอนกรีต บริการงานปั๊มคอนกรีต บริการงานจ๊อย งานล้างพื้นลงแว็กซ์

วิสัยทัศน์ขององค์กร
           – ภายใต้ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ามุ่งสู่ความเป็นเลิศ
– ด้านงานพื้นอุตสาหกรรมและงานปูนแบบครบวงจรด้วย
– เครื่องมือและเทคโนโลยีล่าสุดที่ทันสมัย

สินค้าและบริการ บริษัท นัฐคอน คอปอเรชั่น จำกัด

       – บริการงานล้างพื้นลงแว็กซ์
– งานขัดพื้น
– งานเชื่อมรอยต่อคอนกรีต
– เครื่องปาดปูนเลเซอร์
– งานปั๊มคอนกรีต
– งานปาด
– งาน ตัด Joint
– งานเข้าแบบด้วย Armour Joint
– บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
nutcon.thailandpocketpages.com
www.nutcongroup.com
www.nutcons.com